User Tools

Site Tools


m-t-xinh-body-n-ng-b-ng-ch-ng-k-m-m-nh-n-n-o

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-t-xinh-body-n-ng-b-ng-ch-ng-k-m-m-nh-n-n-o [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div data-field="​body">​ 
 +<​p>​Những cô giáo giỏi về chuyên môn lại có ngoại hình thu hút thì ai mà không ngưỡng mộ cơ chứ. Vì con người mà, ai chả yêu cái đẹp. <span style="">​Và chúng ta đã biết có khá nhiều cô giáo sở hữu ngoại hình xinh xắn, được yêu thích trong thế giới anime đấy nhé!</​span></​p><​p>​Nhân ngày 20/11 - Ngày Nhà giáo Việt Nam, cùng điểm qua hình ảnh của một số cái tên gây thương nhớ cho dân tình đã từ lâu. Trong số này, có cô giáo nào đã chiếm trọn trái tim của bạn chưa?</​p><​p><​b>​1. Midnight/​Kayama Nemuri trong Boku no Hero Academia</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption active"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-15426111540701806316595.jpg"​ id="​img_8f819c30-ebc9-11e8-989c-0f1a138d3e1d"​ w="​1080"​ h="​1920"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 1." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 1." rel="​lightbox"​ photoid="​8f819c30-ebc9-11e8-989c-0f1a138d3e1d"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426111540701806316595.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611195358149050383.png"​ id="​img_aa4c96a0-ebc9-11e8-8a29-3163d65cd8bc"​ w="​1080"​ h="​1920"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 2." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 2." rel="​lightbox"​ photoid="​aa4c96a0-ebc9-11e8-8a29-3163d65cd8bc"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611195358149050383.png"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611105855253822709.png"​ id="​img_74e79cd0-ebc9-11e8-86db-61e3517b9a39"​ w="​1080"​ h="​1920"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 3." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 3." rel="​lightbox"​ photoid="​74e79cd0-ebc9-11e8-86db-61e3517b9a39"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611105855253822709.png"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Midnight/​Kayama Nemuri trong Boku no Hero Academia</​p></​div></​div><​p><​b>​2. Yukizome Chisa trong Danganronpa 3</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611579485380905375.jpg"​ id="​img_945e0170-ebca-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ w="​1280"​ h="​1978"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 4." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 4." rel="​lightbox"​ photoid="​945e0170-ebca-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611579485380905375.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611597812571456883.jpg"​ id="​img_98c79d20-ebca-11e8-98bc-912ea45579d6"​ w="​640"​ h="​640"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 5." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 5." rel="​lightbox"​ photoid="​98c79d20-ebca-11e8-98bc-912ea45579d6"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611597812571456883.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611617897940799295.jpg"​ id="​img_a386c600-ebca-11e8-9ac9-e38b48dcd3c7"​ w="​1137"​ h="​640"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 6." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 6." rel="​lightbox"​ photoid="​a386c600-ebca-11e8-9ac9-e38b48dcd3c7"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611617897940799295.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Yukizome Chisa trong “Danganronpa 3”</​p></​div></​div><​p><​b>​3. Sakura Megumi trong School Live!</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611741897180772836.jpg"​ id="​img_ede5ed70-ebca-11e8-87da-d19bc8560c4b"​ w="​420"​ h="​600"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 7." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 7." rel="​lightbox"​ photoid="​ede5ed70-ebca-11e8-87da-d19bc8560c4b"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611741897180772836.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-15426117593041637549263.jpg"​ id="​img_f853c200-ebca-11e8-9ac9-e38b48dcd3c7"​ w="​827"​ h="​1169"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 8." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 8." rel="​lightbox"​ photoid="​f853c200-ebca-11e8-9ac9-e38b48dcd3c7"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426117593041637549263.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Sakura Megumi trong “School Live!”</​p></​div></​div><​p><​b>​4. Shizuka Hiratsuka trong Yahari Ore no Seishun Rabu Kome wa Machigatteiru / OreGaIru</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426118776231788404714.jpg"​ id="​img_3f071f80-ebcb-11e8-85ea-6dc30fbb6692"​ w="​600"​ h="​800"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 9." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 9." rel="​lightbox"​ photoid="​3f071f80-ebcb-11e8-85ea-6dc30fbb6692"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426118776231788404714.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611916318804934661.jpg"​ id="​img_568fe740-ebcb-11e8-81e0-992c4a664ffc"​ w="​700"​ h="​1000"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 10." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 10." rel="​lightbox"​ photoid="​568fe740-ebcb-11e8-81e0-992c4a664ffc"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542611916318804934661.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Shizuka Hiratsuka trong Yahari Ore no Seishun Rabu Kome wa Machigatteiru / OreGaIru</​p></​div></​div><​p><​b>​5. Tsunade trong Naruto</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426120837971417489147.png"​ id="​img_b95a6e40-ebcb-11e8-87c7-e71f8b5f2766"​ w="​420"​ h="​500"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 11." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 11." rel="​lightbox"​ photoid="​b95a6e40-ebcb-11e8-87c7-e71f8b5f2766"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426120837971417489147.png"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426121288821429220969.png"​ id="​img_d53c2fe0-ebcb-11e8-ae3f-5396929667d2"​ w="​300"​ h="​623"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 12." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 12." rel="​lightbox"​ photoid="​d53c2fe0-ebcb-11e8-ae3f-5396929667d2"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426121288821429220969.png"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​p><​b>​6. Mizuho Kazami trong Giáo viên Onegai</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-1542612276680645515416.jpg"​ id="​img_2d081400-ebcc-11e8-86fd-9f5b5d65e288"​ w="​1280"​ h="​1826"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 13." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 13." rel="​lightbox"​ photoid="​2d081400-ebcc-11e8-86fd-9f5b5d65e288"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542612276680645515416.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542612297006970564905.jpg"​ id="​img_39208b50-ebcc-11e8-b7f4-5f710299855c"​ w="​500"​ h="​375"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 14." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 14." rel="​lightbox"​ photoid="​39208b50-ebcc-11e8-b7f4-5f710299855c"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542612297006970564905.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Mizuho Kazami trong Giáo viên Onegai</​p></​div></​div><​p><​b>​7. Ririko Kagome trong Rosario + Vampire</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426124905811692621924.jpg"​ id="​img_abbc4be0-ebcc-11e8-87c7-e71f8b5f2766"​ w="​640"​ h="​855"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 15." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 15." rel="​lightbox"​ photoid="​abbc4be0-ebcc-11e8-87c7-e71f8b5f2766"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426124905811692621924.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-15426124987521679743458.jpg"​ id="​img_b0f7b680-ebcc-11e8-87c7-e71f8b5f2766"​ w="​1280"​ h="​2151"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 16." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 16." rel="​lightbox"​ photoid="​b0f7b680-ebcc-11e8-87c7-e71f8b5f2766"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426124987521679743458.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Ririko Kagome trong Rosario + Vampire</​p></​div></​div><​p><​b>​8. Akane Minagawa trong Scum</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426125795081415630431.jpg"​ id="​img_e0bda1e0-ebcc-11e8-a3cf-29bdb2d77074"​ w="​512"​ h="​403"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 17." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 17." rel="​lightbox"​ photoid="​e0bda1e0-ebcc-11e8-a3cf-29bdb2d77074"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426125795081415630431.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​thumb_w/​640/​2018/​11/​19/​photo-1-15426126407251756972387.jpg"​ id="​img_051e8770-ebcd-11e8-865b-f9bbeea82171"​ w="​720"​ h="​682"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 18." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 18." rel="​lightbox"​ photoid="​051e8770-ebcd-11e8-865b-f9bbeea82171"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426126407251756972387.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Akane Minagawa trong Scum</​p></​div></​div><​p><​b>​9. Shura Kirigakure trong Eroninja</​b></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542612714202779282951.jpg"​ id="​img_313e7540-ebcd-11e8-939b-ad76e522bead"​ w="​600"​ h="​800"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 19." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 19." rel="​lightbox"​ photoid="​313e7540-ebcd-11e8-939b-ad76e522bead"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-1542612714202779282951.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode active"​ type="​Photo"​ style=""><​div><​img src="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426127583191470073769.jpg"​ id="​img_4b47f470-ebcd-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ w="​550"​ h="​550"​ alt="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 20." title="​Top 9 cô giáo cực hot trong Anime: Mặt xinh, body nóng bỏng chẳng kém mỹ nhân nào - Ảnh 20." rel="​lightbox"​ photoid="​4b47f470-ebcd-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​genknews.genkcdn.vn/​2018/​11/​19/​photo-1-15426127583191470073769.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]"​ class="">​Shura Kirigakure trong Eroninja</​p></​div></​div>​ 
 +</​div>​ 
 + </​HTML>​
m-t-xinh-body-n-ng-b-ng-ch-ng-k-m-m-nh-n-n-o.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)