User Tools

Site Tools


m-t-tr-n-qu-c-gia-b-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-t-tr-n-qu-c-gia-b-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ <b> Dân chủ quốc gia </b> (tiếng Pháp: <i lang="​fr">​ Démocratie Nationale </i>) là một đảng chính trị người Bỉ không chính trị ở Bỉ. Tư tưởng của đảng ủng hộ một chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa mạnh mẽ của Bỉ, phản đối mạnh mẽ việc nhập cư và tiếp cận cử tri Flemish.
 +</​p><​p>​ Lãnh đạo diễn xuất của nhóm là Marco Santi.
 +</​p><​p>​ Trong cuộc bầu cử liên bang năm 2003, nó đã giành được một ghế trong Hạ viện, với 2% số phiếu bầu. Nó cũng có hai ghế trong Thượng viện. Một cuộc thăm dò năm 2006 cho thấy rằng nó có sự ủng hộ của khoảng 9,4% cử tri Walloon. <sup id="​cite_ref-autogenerated1_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Mặc dù cuộc thăm dò này đã thắng trong cuộc bầu cử liên bang ngày 10 tháng 6 năm 2007, 1 trong số 150 ghế trong Hạ viện và 1 trên 40 ghế trong Thượng viện.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Development">​ Phát triển </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> DN được thành lập bởi Daniel Féret, cựu thành viên của Jeune Europe, người sau đó đã hoạt động với Liên minh Dân chủ Démocratique du travail <span class="​noprint"​ style="​font-size:​85%;​ font-style: normal;">​ [fr]</​span>​ <sup id="​cite_ref-Ignazi127_3-0"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Cả nhóm đụng độ với Đảng Lực lượng Mới (PFN) từ khi thành lập khi Féret tìm cách xa nhóm của mình từ phía xa bên phải nhưng bất chấp những nỗ lực của ông, một số nhà hoạt động cực đoan đã sớm gia nhập DN. <sup id="​cite_ref-Ignazi127_3-1"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ hệ tư tưởng nhanh chóng trở thành một trong những chủ nghĩa cực kỳ dân tộc, ngoại tình, phân biệt chủng tộc và tình cảm chống Flemish, kết hợp với sự hỗ trợ mạnh mẽ cho kinh tế tân tự do <sup id="​cite_ref-Ignazi127_3-2"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Họ cũng nhìn vào tên gọi của họ và tuân theo nhiều ý tưởng của họ. không được đáp lại như Jean-Marie Le Pen thường nhìn ở những nơi khác ở Bỉ cho các đồng minh, <sup id="​cite_ref-Ignazi127_3-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ đó cũng là lý do tại sao họ đổi tên thành Dân chủ Quốc gia. Năm 1989, một số thành viên PFN đã chuyển sang FN do những khó khăn nội bộ trong đảng và kết quả là FN một lần nữa thay đổi chính sách, từ bỏ lập trường ủng hộ NATO trước đó để chống lại cả Hoa Kỳ và Liên Xô. <sup id="​cite_ref-Ignazi127_3-4"​ class="​reference">​ [3] </​sup>​ </​p><​p>​ Sau khi bầu một số ủy viên hội đồng địa phương vào năm 1988 và 1989, FN đã thực hiện một bước đột phá bất ngờ vào cuộc bầu cử năm 1991 bằng việc có được một thành viên được bầu vào quốc hội. <sup id="​cite_ref-Ignazi130_4-0"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ <sup id="​cite_ref-Ignazi130_4-1"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ Để đáp lại FN thông qua một thái độ chống chính trị và thành lập hơn, một cuộc tranh cãi với một số cử tri, kết quả là đảng phái một thành viên tới quốc hội châu Âu vào năm 1994 và trở về hai thành viên của quốc hội năm 1995. <sup id="​cite_ref-5"​ class="​reference">​ [5] </​sup>​ </​p><​p>​ Bất chấp những thành công này, DN đang trong tình trạng hỗn loạn do những xung đột về tính cách và những khác biệt ý thức hệ nội bộ, kết thúc một vụ án dài vi hai phe phái, cả hai đều tuyên bố sử dụng tên FN. <sup id="​cite_ref-Ignazi131_6-0"​ class="​reference">​[6]</​sup> ​ Với hầu hết các đại diện được bầu của họ rời bỏ phần này, FN đã xuất hiện cho đến năm 1997 <i> Agir </​i>​một đảng không chính đáng với sự hỗ trợ ở Liège, sáp nhập vào họ sau những khó khăn nội bộ của riêng mình. Với dòng chảy của các thành viên mới, họ đã có thể tập hợp lại cho các cuộc bầu cử năm 1999, đạt được một thành viên mới của Thượng viện và ba thành viên của quốc hội khu vực. <sup id="​cite_ref-Ignazi131_6-1"​ class="​reference">​[6]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Brussels_Appeals_Court_conviction">​ Brussels Appeals Court conviction </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Lãnh đạo ban đầu của đảng, Daniel Féret, đã bị kết án 250 giờ phục vụ cộng đồng vào ngày 18 tháng 4 năm 2006, vì sự hận thù, phân biệt đối xử và phân biệt trong tờ rơi và trang web của đảng. <sup id="​cite_ref-autogenerated1_2-1"​ class="​reference">​[2]</​sup><​sup id="​cite_ref-7"​ class="​reference">​[7]</​sup> ​ Ông ta cũng bị cấm hoạt động cho văn phòng chính trị trong 10 năm. Quản trị viên của trang web Mặt trận Quốc gia cũng bị kết án và bị cấm trong 7 năm. Niềm tin của họ đã được tòa án cấp cao ủng hộ vào tháng 10 năm 2006. <sup class="​noprint Inline-Template Template-Fact"​ style="​white-space:​nowrap;">​ [<​i><​span title="​This claim needs references to reliable sources. (October 2018)">​ trích dẫn cần thiết </​span></​i>​] </​sup></​p>​
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​2006_elections">​ cuộc bầu cử 2006 </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ở Wallonia, thành viên của Mặt trận quốc gia không thể cạnh tranh bằng cách sử dụng tên đảng trong cuộc bầu cử thành phố năm 2006, bởi vì đảng không sử dụng thủ tục bầu cử chính xác. Tại Brussels, Mặt trận Quốc gia cạnh tranh với từ viết tắt: FN. <sup id="​cite_ref-8"​ class="​reference">​[8]</​sup></​p>​
 +<​h2><​span id="​Election_results_.281985.E2.80.932010.29"/><​span class="​mw-headline"​ id="​Election_results_(1985–2010)">​ Kết quả bầu cử (1985–2010) </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<table class="​wikitable"><​caption>​ Thượng viện Bỉ
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​ Năm bầu cử
 +</th>
 +<th> # phiếu bầu
 +</th>
 +<th>% phiếu bầu
 +</th>
 +<th> # ghế giành được
 +</​th></​tr><​tr><​th>​ 1985
 +</th>
 +<td> 4.201
 +</td>
 +<td> 0,1%
 +</td>
 +<td> 0
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 1987
 +</th>
 +<td> 8,186
 +</td>
 +<td> 0,6%
 +</td>
 +<td> 0
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 1987
 +</th>
 +<td> 60,876
 +</td>
 +<td> 1,0%
 +</td>
 +<td> 0
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 1995
 +</th>
 +<td> -
 +</td>
 +<td> -
 +</td>
 +<td> -
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 1999
 +</th>
 +<td> 92.924
 +</td>
 +<td> 1,5%
 +</td>
 +<td> 0
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 2003
 +</th>
 +<td> 147.305
 +</td>
 +<td> 2,25%
 +</td>
 +<td> 1
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 2007
 +</th>
 +<td> 150.461
 +</td>
 +<td> 2,27%
 +</td>
 +<td> 1
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 2010
 +</th>
 +<td> -
 +</td>
 +<td> -
 +</td>
 +<td> -
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​table class="​wikitable"><​caption>​ Nghị viện châu Âu
 +</​caption>​
 +<​tbody><​tr><​th>​ Năm bầu cử
 +</th>
 +<th> # phiếu bầu
 +</th>
 +<th>% phiếu bầu
 +</th>
 +<th> # ghế giành được
 +</​th></​tr><​tr><​th>​ 1994
 +</th>
 +<td> 175.732
 +</td>
 +<td> 2,9%
 +</td>
 +<td> 1
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 1999
 +</th>
 +<td> 94.848
 +</td>
 +<td> 1,52%
 +</td>
 +<td> 0
 +</​td></​tr><​tr><​th>​ 2004
 +</th>
 +<td> 181.351
 +</td>
 +<td> 2,79%
 +</td>
 +<td> 0
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tài liệu tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​reflist"​ style="​list-style-type:​ decimal;">​
 +<div class="​mw-references-wrap"><​ol class="​references"><​li id="​cite_note-1"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Le FN belge condamné à ne cộng với utiliser le sigle du FN français; RTBF; 15 maart 2012 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-autogenerated1-2"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text"><​cite class="​citation web">​ &​quot;​Ông chủ rất đúng để giúp người nhập cư&​quot;​. Tin tức BBC. 2006-04-18 <span class="​reference-accessdate">​. Truy xuất <span class="​nowrap">​ 2010-06-19 </​span></​span>​. </​cite><​span title="​ctx_ver=Z39.88-2004&​rft_val_fmt=info%3Aofi%2Ffmt%3Akev%3Amtx%3Abook&​rft.genre=unknown&​rft.btitle=Far-right+boss+to+help+immigrants&​rft.pub=BBC+News&​rft.date=2006-04-18&​rft_id=http%3A%2F%2Fnews.bbc.co.uk%2F2%2Fhi%2Feurope%2F4919888.stm&​rfr_id=info%3Asid%2Fen.wikipedia.org%3ANational+Front+%28Belgium%29"​ class="​Z3988"/></​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ignazi127-3"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ c </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ d </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ e </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Piero Ignazi, <i> Các bên cực đoan ở Tây Âu </​i>​Nhà xuất bản Đại học Oxford, 2006, tr. 129 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ignazi130-4"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ một </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b </​b></​i></​sup></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ignazi, <i> Các bên cực đoan phải ở Tây Âu </​i>​tr. 130 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-5"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ Ignazi, <i> Các bên cực đoan ở Tây Âu </​i>​trang 130-131 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-Ignazi131-6"><​span class="​mw-cite-backlink">​ ^ <​sup><​i><​b>​ </b> </i> </​sup>​ <​sup><​i><​b>​ b [19659098] Ignazi, <i> Các bên cực đoan ở Tây Âu </​i>​tr. 131 </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-7"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ [1] Được lưu trữ ngày 12 tháng 3 năm 2007, tại Máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +<li id="​cite_note-8"><​span class="​mw-cite-backlink"><​b>​ ^ </​b></​span>​ <span class="​reference-text">​ [2] Được lưu trữ ngày 11 tháng 3 năm 2007, tại Máy Wayback. </​span>​
 +</li>
 +</​ol></​div></​div>​
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1266
 +Cached time: 20181119230121
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.496 seconds
 +Real time usage: 0.618 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1724/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 46429/​2097152 bytes
 +Template argument size: 2388/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 11/40
 +Expensive parser function count: 5/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 6780/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.296/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.1 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 548.129 ​     1 -total
 + ​31.02% ​ 170.040 ​     1 Template:​Lang-fr
 + ​26.87% ​ 147.290 ​     1 Template:​Infobox_political_party
 + ​22.59% ​ 123.845 ​     1 Template:​Infobox
 + ​21.19% ​ 116.155 ​     1 Template:​Reflist
 + ​15.50% ​  ​84.933 ​     1 Template:​Cite_web
 +  9.73%   ​53.341 ​     1 Template:​Citation_needed
 +  8.79%   ​48.190 ​     1 Template:​Fix
 +  8.18%   ​44.861 ​     4 Template:​Navbox
 +  7.74%   ​42.406 ​     1 Template:​Belgian_political_parties
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​229975-0!canonical and timestamp 20181119230120 and revision id 863343872
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 +<br>
 + </​HTML>​
m-t-tr-n-qu-c-gia-b-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)