User Tools

Site Tools


m-t-ng-i-t-vong-sau-c-t-ng-v-o-u-i-container

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-t-ng-i-t-vong-sau-c-t-ng-v-o-u-i-container [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​p>​Tông vào đuôi xe chạy cùng chiều, hai thanh niên ở Hà Tĩnh ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại nguy kịch.</​p><​div>​
 +<p class="​Normal">​
 +Khoảng 9h ngày 20/11, hai nam thanh niên lái xe máy trên đường mòn Hồ Chí Minh, đến đoạn qua xã Phúc Đồng (huyện Hương Khê) thì tông vào đuôi container biển Nghệ An đang chạy cùng chiều theo hướng từ huyện Hương Khê đi Quảng Bình.</​p><​table align="​center"​ border="​0"​ cellpadding="​3"​ cellspacing="​0"​ class="​tplCaption"><​tbody><​tr><​td>​
 +<img alt="​Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: H.L" data-natural-h="​437"​ data-natural-width="​680"​ src="​https://​vcdn-ngoisao.vnecdn.net/​2018/​11/​20/​hien-truong-1693-1542703795.jpg"/></​td>​
 +</​tr><​tr><​td>​
 +<p class="​Image">​
 +Hiện trường vụ tai nạn sáng 20/11, đoạn qua xã Phúc Đồng, huyện Hương Khê, Hà Tĩnh. Ảnh: <​em>​H.L.</​em></​p>​
 +</td>
 +</​tr></​tbody></​table><​p class="​Normal">​
 +Cú tông mạnh khiến hai thanh niên ngã xuống đường, một người tử vong tại chỗ, người còn lại được đưa tới bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.</​p><​p class="​Normal">​
 +Tại hiện trường, xe máy bị biến dạng, nằm sau đuôi xe container, xung quanh nhiều mảnh vỡ bung ra, vệt dầu và vết máu loang lổ.</​p><​p class="​Normal">​
 +Công an huyện Hương Khê có mặt phân luồng giao thông, điều tra nguyên nhân tai nạn.</​p>​
  
 +</​div><​script>​var parser_autoplay=1;​var isSupportVOD=!1,​isScriptLoaded=!1,​head=document.getElementsByTagName("​head"​)[0],​istablet='';​try{var obj=document.createElement('​video'​);​if("​MediaSource"​in window||obj.canPlayType('​application/​vnd.apple.mpegurl'​)){isSupportVOD=!0;​}}catch(a){console.log(a)}if(document.cookie.indexOf('​device_env=4'​)>​-1&&​document.cookie.indexOf('​device_env_real=2'​)>​-1){istablet='​m';​}if(1==isSupportVOD){var s_hls=document.createElement("​script"​);​s_hls.type="​text/​javascript";​s_hls.async=!0;​s_hls.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/"​+istablet+"​vod/​hls.js";​s_hls.onload=function(){var s_vlib=document.createElement("​script"​);​s_vlib.type="​text/​javascript";​s_vlib.async=!0;​s_vlib.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/"​+istablet+"​vod/​video.lib.js";​s_vlib.onload=function(){isScriptLoaded=!0;​};​head.appendChild(s_vlib);​};​head.appendChild(s_hls);​var forceVolume=1;​var scriptVOD=document.createElement("​script"​);​scriptVOD.type="​text/​javascript";​scriptVOD.async=!0;​scriptVOD.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/"​+istablet+"​embed_vod.js";​scriptVOD.onload=function(){};​head.appendChild(scriptVOD);​var link=document.createElement("​link"​);​link.rel="​stylesheet";​link.type="​text/​css";​link.href=js_url_vne+"/​v2/​helper/"​+istablet+"​vod/​video-js.css";​link.media="​all";​head.appendChild(link);​var scriptAds=document.createElement("​script"​);​scriptAds.type="​text/​javascript";​scriptAds.async=!0;​scriptAds.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/"​+istablet+"​vod/​ads.js";​scriptAds.onload=function(){};​head.appendChild(scriptAds);​}else{if(istablet=='​m'​){var mfplayer=document.createElement("​script"​);​mfplayer.type="​text/​javascript";​mfplayer.async=!0;​mfplayer.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/​mfplayer.js";​mfplayer.onload=function(){var a=document.createElement("​script"​);​a.type="​text/​javascript";​a.async=!0;​a.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/​membed.js";​a.onload=function(){isScriptLoaded=!0};​head.appendChild(a)};​head.appendChild(mfplayer);​}else{var head=document.getElementsByTagName("​head"​)[0],​script=document.createElement("​script"​);​script.type="​text/​javascript",​script.async=!0,​script.src=js_url_vne+"/​v2/​helper/​embed.js",​script.onload=function(){},​head.appendChild(script);​}}(function(d,​s,​id){var js,​fjs=d.getElementsByTagName(s)[0];​if(d.getElementById(id))return;​js=d.createElement(s);​js.id=id;​js.src="​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.0";​fjs.parentNode.insertBefore(js,​fjs);​}(document,'​script','​facebook-jssdk'​));</​script>​
 + </​HTML>​
m-t-ng-i-t-vong-sau-c-t-ng-v-o-u-i-container.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)