User Tools

Site Tools


m-t-n-nh-th-t-o-t-o-ai-nh-n-di-n-khu-n-m-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-t-n-nh-th-t-o-t-o-ai-nh-n-di-n-khu-n-m-t [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​p class="​Normal">​
 +Theo <​em>​Reuters</​em>,​ công ty REAL-f,​ có trụ sở ở Otsu, chuyên sản xuất các loại mặt nạ làm bằng nhựa và chất liệu resin. Mỗi sản phẩm có giá khoảng 300.000 yên (khoảng 2.650 USD).</​p><​table align="​center"​ border="​0"​ cellpadding="​3"​ cellspacing="​0"​ class="​tplCaption"><​tbody><​tr><​td>​
 +<img alt="​Kitagawa và chiếc mặt nạ sao chép khuôn mặt của chính mình. Ảnh: Reuters"​ data-natural-h="​341"​ data-natural-width="​500"​ src="​https://​vcdn-sohoa.vnecdn.net/​2018/​11/​21/​download-1-0-jpeg-1542788259-2512-1542788873.jpg"/></​td>​
 +</​tr><​tr><​td>​
 +<p class="​Image">​
 +Kitagawa và chiếc mặt nạ sao chép khuôn mặt của chính mình. Ảnh: <​em>​Reuters</​em></​p>​
 +</td>
 +</​tr></​tbody></​table><​p class="​Normal">​
 +Osamu Kitagawa, sáng lập công ty, đã dành hai năm để phát triển một phương pháp chuyển dịch dữ liệu trên khuôn mặt từ những bức ảnh chất lượng cao sang mặt nạ 3D. Nhờ đó, REAL-f nhận được khoảng 100 đơn đặt hàng mỗi năm. Mỗi mặt nạ sao chép từng chi tiết nhỏ nhất trên khuôn mặt của một người, từ mạch máu trong mắt đến nếp nhăn trên làn da mịn.</​p><​p class="​Normal">​
 +Một công ty xe hơi Nhật Bản đã đặt hàng mặt nạ hình mặt người đang ngủ để đào tạo hệ thống AI của họ có thể phát hiện ra khi lái xe gục đầu ngủ gật. REAL-f cũng nhận được đơn hàng từ các tổ chức liên quan đến chính phủ Ả-Rập Xê-Út  để tạo mặt nạ cho vua và hoàng tử.</​p><​p class="​Normal">​
 +"Tôi tự hào sản phẩm của mình đang giúp phát triển công nghệ nhận dạng khuôn mặt",​ Kitagawa nói. "Tôi hy vọng các nhà phát triển sẽ nâng cao độ chính xác của nhận dạng khuôn mặt bằng cách sử dụng những mặt nạ siêu thực này."</​p><​table align="​center"​ border="​0"​ cellpadding="​3"​ cellspacing="​0"​ class="​tplCaption"><​tbody><​tr><​td>​
 +<img alt="​Một số mặt nạ siêu thực của công ty REAL-f."​ data-natural-h="​357"​ data-natural-width="​500"​ src="​https://​vcdn-sohoa.vnecdn.net/​2018/​11/​21/​download-jpeg-1542788470-4806-1542788873.jpg"/></​td>​
 +</​tr><​tr><​td>​
 +<p class="​Image">​
 +Một số mặt nạ của công ty REAL-f.</​p>​
 +</td>
 +</​tr></​tbody></​table><​p class="​Normal">​
 +<span style="​color:​rgb(34,​34,​34);">​Kitagawa luôn làm việc với khách hàng một cách cẩn thận để đảm bảo sản phẩm sẽ không được sử dụng cho mục đích bất hợp pháp, cũng như gây ra các rủi ro an ninh. Tuy nhiên, ông cũng nói không thể loại trừ hoàn toàn các mối đe dọa như vậy.</​span></​p><​p class="​Normal">​
 +Ông cho biết mục tiêu của mình là tạo ra mặt nạ giống thật 100%. Ông cũng hy vọng trong tương lai sẽ sử dụng các vật liệu mềm hơn, như silicon, để mặt nạ có thể sử dụng cho mục đích y tế hay phát triển robot hình người.</​p><​div style="​text-align:​center">​
 +<div style="​text-align:​center;">​
 +<​!--start video embed-->
 +<div onclick="​Video.playVideo(229843)"​ id="​video_parent_229843"​ class="​box_embed_video_parent embed_video_new"​ data-vid="​229843"​ data-ratio="​1"​ data-articleoriginal="​3842632"​ data-ads="​1"​ data-license="​0"​ data-duration="​73"​ data-brandsafe="​0"​ data-type="​0"​ data-play="​0"​ data-frame="">​
 +<div data-vid="​229843"​ class="​box_img_video embed-container">​
 +<img src="​https://​ivcdn.vnecdn.net/​sohoa/​images/​web/​2018/​11/​21/​mat-na-sieu-thuc-dung-de-dao-tao-ai-nhan-dien-khuon-mat-1542788537_500x300.jpg"​ alt="​Mặt nạ 'siêu thực'​ dùng để đào tạo AI nhận diện khuôn mặt"/></​div>​
 +<div id="​embed_video_229843"​ class="​box_embed_video"​ style="​display:​none;">​
  
 +
 +<div class="​embed-container">​
 +
 +<​p>​Mặt nạ 'siêu thực'​ dùng để đào tạo AI nhận diện khuôn mặt</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<!--end video embed-->
 +</​div></​div><​p class="​Normal">​
 +Trên thế giới, một số công ty công nghệ lớn như Apple cũng sử dụng mặt nạ để kiểm tra hệ thống FaceID của mình có bị đánh lừa hay không.</​p>​ <p class="​author_mail">​
 +<​strong>​Bảo Nam</​strong>​
 +<i class="​ic ic-email"/>​
 +</p>
 +<!-- Th&​ecirc;​m box cho category OPPO -->
 +<!-- End Th&​ecirc;​m box cho category OPPO -->
 +</​div>​
 +laodong </​HTML>​
m-t-n-nh-th-t-o-t-o-ai-nh-n-di-n-khu-n-m-t.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)