User Tools

Site Tools


m-t-l-n-t-ng-ng-ngh-n-ng-y-kh-qu-n

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-t-l-n-t-ng-ng-ngh-n-ng-y-kh-qu-n [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div>​
  
 +<!-- Kham pha -->
 +
 +
 +<​p>​Chỉ còn đúng một tuần nữa, <​b><​i>​Encounter (tạm dịch: Gặp Gỡ)</​i></​b>​ của cặp chị em đình đám Song Hye Kyo và Park Bo Gum sẽ chính thức lên sóng. Mới đây, tvN đã làm nức lòng khán giả khi tung tiếp một teaser 59 giây hé lộ toàn cảnh cuộc gặp gỡ định mệnh của hai nhân vật chính.</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode active"​ type="​VideoStream"​ embed-type="​4"​ data-width="​600px"​ data-height="​400px"​ data-vid="​kenh14/​2018/​11/​21/​H7L-tIIT9f8-1542793453154286646619.mp4"​ data-info="​f0f6e5c0ed7111e8a7fb8d03719a6bcd"​ data-autoplay="​false"​ data-removedlogo="​false"​ data-location=""​ data-displaymode="​0"​ data-thumb="​https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​kenh14/​2018/​11/​21/​H7L-tIIT9f8-1542793453154286646619.jpg"​ data-contentid=""​ data-namespace="​kenh14"​ data-originalid="​17"​ data-src="​https://​vcplayer.mediacdn.vn/​1.1/?​_site=kenh14&​amp;​vid=kenh14/​2018/​11/​21/​H7L-tIIT9f8-1542793453154286646619.mp4&​amp;​autoplay=false&​amp;​poster=https://​video-thumbs.mediacdn.vn/​kenh14/​2018/​11/​21/​H7L-tIIT9f8-1542793453154286646619.jpg&​amp;​_info=f0f6e5c0ed7111e8a7fb8d03719a6bcd"><​div class="​VideoCMS_Caption"><​p style="​text-align:​ center;"​ data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Teaser mới nhất của "​Encounter"</​p></​div></​div><​p>​Nửa đầu teaser khắc khọa cuộc gặp gỡ tình cờ của Song Hye Kyo và Park Bo Gum tại đất nước Cuba xinh đẹp. Trên nền phong cảnh trữ tình nhuốm cảm giác hoài cổ, hai người cùng chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ: cùng nhau uống bia, cùng nghe nhạc và ngắm hoàng hôn trên triền đê, cùng khiêu vũ, cùng cười đùa. Sau một ngày cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc nồng nhiệt, họ chia tay nhau nhưng trở về vẫn bồi hồi nhớ về đối phương.</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1365-15427863665911621751656.jpg"​ id="​img_8952b670-ed61-11e8-85ea-6dc30fbb6692"​ w="​2000"​ h="​847"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 2." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 2." rel="​lightbox"​ photoid="​8952b670-ed61-11e8-85ea-6dc30fbb6692"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1365-15427863665911621751656.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1389-1542786366624915440646.jpg"​ id="​img_949abe60-ed61-11e8-bae2-a15b51698730"​ w="​1955"​ h="​956"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 3." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 3." rel="​lightbox"​ photoid="​949abe60-ed61-11e8-bae2-a15b51698730"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1389-1542786366624915440646.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1392-15427863666291950548975.jpg"​ id="​img_960af030-ed61-11e8-bae2-a15b51698730"​ w="​2000"​ h="​864"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 4." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 4." rel="​lightbox"​ photoid="​960af030-ed61-11e8-bae2-a15b51698730"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1392-15427863666291950548975.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1373-1542786366608654317448.jpg"​ id="​img_8e26acb0-ed61-11e8-b3e4-abe53320f1dd"​ w="​2000"​ h="​853"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 5." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 5." rel="​lightbox"​ photoid="​8e26acb0-ed61-11e8-b3e4-abe53320f1dd"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1373-1542786366608654317448.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1393-15427863666311698946913.jpg"​ id="​img_96ec9da0-ed61-11e8-98bc-912ea45579d6"​ w="​2000"​ h="​859"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 6." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 6." rel="​lightbox"​ photoid="​96ec9da0-ed61-11e8-98bc-912ea45579d6"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1393-15427863666311698946913.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1394-1542788746164260693778.jpg"​ id="​img_0e2e4d50-ed67-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ w="​2000"​ h="​850"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 7." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 7." rel="​lightbox"​ photoid="​0e2e4d50-ed67-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1394-1542788746164260693778.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1399-15427887461732014610710.jpg"​ id="​img_0f6e4760-ed67-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ w="​2000"​ h="​870"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 8." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 8." rel="​lightbox"​ photoid="​0f6e4760-ed67-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1399-15427887461732014610710.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1391-1542788746160828458372.jpg"​ id="​img_0da7b830-ed67-11e8-81e0-992c4a664ffc"​ w="​1986"​ h="​960"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 9." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 9." rel="​lightbox"​ photoid="​0da7b830-ed67-11e8-81e0-992c4a664ffc"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1391-1542788746160828458372.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Hai người cùng nhau chia sẻ những khoảnh khắc đáng nhớ.</​p></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1378-1542786366614683344222.jpg"​ id="​img_9087ce30-ed61-11e8-98bc-912ea45579d6"​ w="​2000"​ h="​857"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 10." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 10." rel="​lightbox"​ photoid="​9087ce30-ed61-11e8-98bc-912ea45579d6"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1378-1542786366614683344222.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1377-15427863666121534978114.jpg"​ id="​img_8fd2af00-ed61-11e8-86fd-9f5b5d65e288"​ w="​2000"​ h="​854"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 11." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 11." rel="​lightbox"​ photoid="​8fd2af00-ed61-11e8-86fd-9f5b5d65e288"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1377-15427863666121534978114.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1379-1542786366616129575063.jpg"​ id="​img_91570510-ed61-11e8-b45d-8191f5f22964"​ w="​2000"​ h="​876"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 12." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 12." rel="​lightbox"​ photoid="​91570510-ed61-11e8-b45d-8191f5f22964"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1379-1542786366616129575063.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Sua khi trở về, cả hai không khỏi hoài niệm về một ngày quá đỗi đặc biệt.</​p></​div></​div><​p>​Nửa sau teaser lại diễn ra ở Hàn Quốc, với Song Hye Kyo có một cuộc trò chuyện không vui vẻ với chồng cũ Jang Seung Ho. Anh ta nói: "Tôi và cô, chúng ta chưa từng được sống cuộc sống mà chúng ta muốn, phải không?​!"​. Lời nói của anh ta là một ám chỉ rõ ràng Song Hye Kyo đã có một cuộc hôn nhân không hề hạnh phúc.<​br/></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1381-1542786366618346578696.jpg"​ id="​img_91fdf370-ed61-11e8-976b-5397268f1eab"​ w="​1932"​ h="​936"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 13." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 13." rel="​lightbox"​ photoid="​91fdf370-ed61-11e8-976b-5397268f1eab"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1381-1542786366618346578696.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1403-1542788746175634451822.jpg"​ id="​img_0fefd370-ed67-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ w="​2000"​ h="​862"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 14." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 14." rel="​lightbox"​ photoid="​0fefd370-ed67-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1403-1542788746175634451822.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​p>​Ở thời điểm hiện tại, Park Bo Gum là một nhân viên công sở bình thường. Mỗi phân cảnh xuất hiện khuôn mặt anh đều có vẻ hoài niệm và tiếc nuối như đang hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc lúc trước. Teaser khép lại bằng hình ảnh được gợi nhắc nhiều lần trong suốt những teaser và poster đã tung trước đó: Park Bo Gum và Song Hye Kyo nhìn nhau mỉm cười trong tiếng sóng cuộn lên thời khắc ánh sáng của anh đẩy tan bóng tối của cô.</​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1404-15427887576762080756636.jpg"​ id="​img_14f5af20-ed67-11e8-85ea-6dc30fbb6692"​ w="​2000"​ h="​839"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 15." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 15." rel="​lightbox"​ photoid="​14f5af20-ed67-11e8-85ea-6dc30fbb6692"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1404-15427887576762080756636.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1385-15427863666221422994405.jpg"​ id="​img_93bb5ae0-ed61-11e8-976b-5397268f1eab"​ w="​2000"​ h="​856"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 16." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 16." rel="​lightbox"​ photoid="​93bb5ae0-ed61-11e8-976b-5397268f1eab"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1385-15427863666221422994405.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​p>​Bên cạnh việc khắc họa rõ mối quan hệ lãng mạn giữa hai nhân vật chính, teaser mới nhất này còn khiến khán giả ấn tượng bởi không gian văn hóa Cuba và ngoại cảnh đều đậm chất trữ tình, toát lên nét quyến rũ khó cưỡng và như gia thêm cảm xúc cho cuộc gặp gỡ định mệnh giữa hai tâm hồn Song Hye Kyo và Park Bo Gum. Sở hữu nội dung hứa hẹn, thần thái đỉnh cao của đôi diễn viên chính và bối cảnh được đầu tư quá chỉnh chu, không ngạc nhiên khi Encounter hiện trở thành cái tên được "săn đón" và mong đợi bậc nhất trên đường đua cuối năm. </​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1390-1542786366626778392836.jpg"​ id="​img_9540e970-ed61-11e8-bae2-a15b51698730"​ w="​2000"​ h="​857"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 17." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 17." rel="​lightbox"​ photoid="​9540e970-ed61-11e8-bae2-a15b51698730"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1390-1542786366626778392836.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1396-15427887461661734182430.jpg"​ id="​img_0ec75900-ed67-11e8-976b-5397268f1eab"​ w="​2000"​ h="​849"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 18." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 18." rel="​lightbox"​ photoid="​0ec75900-ed67-11e8-976b-5397268f1eab"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1396-15427887461661734182430.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1370-15427863666011489556644.jpg"​ id="​img_8be85570-ed61-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ w="​2000"​ h="​852"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 19." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 19." rel="​lightbox"​ photoid="​8be85570-ed61-11e8-8f64-45bbae3b8c5e"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1370-15427863666011489556644.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode noCaption"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1367-15427863665961433968749.jpg"​ id="​img_8acbc1e0-ed61-11e8-b45d-8191f5f22964"​ w="​2000"​ h="​852"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 20." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 20." rel="​lightbox"​ photoid="​8acbc1e0-ed61-11e8-b45d-8191f5f22964"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1367-15427863665961433968749.jpg"​ width=""​ height=""/></​div></​div><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1366-15427863665931319150361.jpg"​ id="​img_8a0f0190-ed61-11e8-976b-5397268f1eab"​ w="​2000"​ h="​854"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 21." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 21." rel="​lightbox"​ photoid="​8a0f0190-ed61-11e8-976b-5397268f1eab"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​img1366-15427863665931319150361.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Phần ngoại cảnh đẹp mê người và đậm chất trữ tình.</​p></​div></​div><​p><​b><​i>​Encounter (Tạm dịch: Gặp Gỡ/ tên cũ: Boyfriend)</​i></​b>​ xoay quanh mối tình chị em giữa Cha Soo Hyun (Song Hye Kyo) và Kim Jin Hyuk (Park Bo Gum). Cha Soo Hyun là con gái của một chính trị gia. Sau khi tốt nghiệp đại học, cô kết hôn với Jung Woo Suk (Jang Seung Jo) con trai của một gia đình tài phiệt – thực chất là một cuộc hôn nhân lợi ích cho bố của cô. Sau khi sinh con trai đầu lòng, Cha Soo Hyun bị ép phải ly dị. Trong khi đó, Kim Jin Hyuk là một chàng trai bình thường đang làm bán thời gian và vật lộn với việc thi đỗ vào công ty mà anh yêu thích. Jin Hyuk quyết định đi du lịch nước ngoài, và trong chuyến đi này, anh đã gặp Cha Soo Hyun. Từ đây khởi đầu cho một mối lương duyên đẹp sẽ giúp Soo Hyun tìm lại hạnh phúc.<​br/></​p><​div class="​VCSortableInPreviewMode"​ style=""​ type="​Photo"><​div><​img style="​width:​100%;​max-width:​100%;"​ src="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​encounter1-15427889714871335789130.jpg"​ id="​img_94048a20-ed67-11e8-b7f4-5f710299855c"​ w="​2000"​ h="​2552"​ alt="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 22." title="​Song Hye Kyo và Park Bo Gum trong teaser mới nhất của Encounter: Một lần tương ngộ, nghìn ngày khó quên - Ảnh 22." rel="​lightbox"​ photoid="​94048a20-ed67-11e8-b7f4-5f710299855c"​ type="​photo"​ data-original="​https://​kenh14cdn.com/​2018/​11/​21/​encounter1-15427889714871335789130.jpg"​ width=""​ height=""/></​div><​div class="​PhotoCMS_Caption"><​p data-placeholder="​[nhập chú thích]">​Poster mới nhất của Encounter.</​p></​div></​div><​p>​Đón xem Encounter trên tvN từ 28/11/2018 lúc 21:30 mỗi thứ tư - thứ năm hàng tuần.</​p>​
 +
 +
 +
 +</​div><​script>​
 +(runinit = window.runinit || []).push(function () {
 +var footerFbSdk = {
 +isLoaded: false,
 +init: function () {
 +var me = this;
 +$(window).scroll(function () {
 +if ($('​.k14-home'​).length > 0 && $('#​liSuKien'​).length > 0) {
 +var pScrollCuon = $(window).scrollTop();​
 +var liSuKienTop = $('#​liSuKien'​).offset().top;​
 +if (pScrollCuon >= liSuKienTop && !me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +}
 +else if (!me.isLoaded) {
 +me.LoadFbSdk();​
 +me.isLoaded = true;
 +}
 +});
 +},
 +LoadFbSdk: function () {
 +(function (d, s, id) {
 +var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +if (d.getElementById(id)) return;
 +js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.8";​
 +fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));​
 +}
 +};
 +
 +footerFbSdk.init();​
 +});
 +</​script>​
 + </​HTML>​
m-t-l-n-t-ng-ng-ngh-n-ng-y-kh-qu-n.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)