User Tools

Site Tools


m-rkischer-kreis-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-rkischer-kreis-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​p>​ Quận ở North Rhine-Westphalia,​ Đức </p>
 +<p> <b> Märkischer Kreis </b> là một huyện (<i> Kreis </i>) ở trung tâm North Rhine-Westphalia,​ Đức. Các huyện giáp ranh là Unna, Soest, Hochsauerland,​ Olpe, Oberbergischer Kreis, Ennepe-Ruhr và thành phố Hagen.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Khu học chánh được thành lập năm 1975 như một phần của việc tổ chức lại các quận North Rhine-Westphalian. Các quận cũ của Lüdenscheid và Iserlohn, cùng với Thành phố Iserlohn, trước đây là một khu đô thị, cộng với khu vực xung quanh Balve (trước đây là một phần của Quận Arnsberg) đã được hợp nhất để hình thành khu mới. Huyện Lüdenscheid đã được tạo ra chỉ vài năm trước đó, vào năm 1968, khi thành phố Lüdenscheid được sáp nhập với Quận Altena (ban đầu được tạo ra vào năm 1753). Cái tên Märkischer Kreis được chọn để công nhận thực tế là một phần của lãnh thổ trước đây thuộc về quận Mark.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Twinning">​ Ghép đôi </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Ghép đôi với Quận hạt Wrexham (xứ Wales, Vương quốc Anh) bắt đầu từ năm 1970 và được khởi xướng bởi quận tiền thân, Iserlohn.
 +</​p><​p>​ Năm 1992 một thỏa thuận song sinh đã đạt được với Quận Finsterwalde của Brandenburg,​ quan hệ không chính thức giữa hai huyện đã tồn tại kể từ khi thống nhất nước Đức năm 1990. Sau khi sáp nhập Finsterwald với quận Elbe-Elster,​ kết nghĩa với quận mới đã được xác nhận lại 1996.
 +</​p><​p>​ Năm 2001, một thỏa thuận song sinh được chính thức thành lập với quận Ba Lan của Racibórz.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Geography">​ Địa lý </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Về mặt địa lý, Märkischer Kreis bao phủ phần phía tây bắc của dãy núi Sauerland, phía nam thung lũng Ruhr. Điểm cao nhất, ở độ cao 683 mét so với mực nước biển, là Nordhelle. Sông chính của huyện là Lenne, một con sông khác là sông Hönne. Mặc dù hầu hết các huyện được bao phủ bởi rừng và khá thưa thớt, nhưng khu vực này đã có lịch sử công nghiệp lâu dài. Trên thực tế, rất nhiều gỗ trong khu vực làm cho thép có thể hoạt động ở đây lâu trước khi than Ruhr trở thành có sẵn.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Coat_of_arms">​ Huy hiệu </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<​table><​tbody><​tr valign="​top"><​td><​img alt=" Huy hiệu của Märkischer Kreis " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Kreiswappen_des_M%C3%A4rkischen_Kreises.svg/​100px-Kreiswappen_des_M%C3%A4rkischen_Kreises.svg.png"​ width="​100"​ height="​126"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Kreiswappen_des_M%C3%A4rkischen_Kreises.svg/​150px-Kreiswappen_des_M%C3%A4rkischen_Kreises.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Kreiswappen_des_M%C3%A4rkischen_Kreises.svg/​200px-Kreiswappen_des_M%C3%A4rkischen_Kreises.svg.png 2x" data-file-width="​512"​ data-file-height="​647"/>​
 +</td>
 +<td> Con sư tử và yêu tinh được che đậy lấy từ huy hiệu cũ của huyện Altena, xuất phát từ cánh tay của Đếm Dấu. Trong nửa đầu thế kỷ 13, một con dấu với cả con thú và sư tử đã được sử dụng, lần đầu tiên được sử dụng bởi Adolf I của Altena (1199–1241). Engelbert I của Mark (1249–1277) đã bỏ con sư tử trong con dấu của mình. Màu sắc nguyên thủy của sư tử chưa được biết, nên một con sư tử đen có lưỡi và móng vuốt màu đỏ được chọn, như trong vòng tay của Dukes of Jülich. Cây thánh giá đen đến từ cánh tay của Cologne, như phần phía đông của khu vực lịch sử thuộc về Tổng Giám mục Cologne.
 +<p> Huy hiệu được thiết kế bởi nhà báo Waldemar Mallek, và được cấp ngày 6 tháng 5 năm 1976.
 +</p>
 +</td>
 +<​td><​div class="​floatright"><​img alt=" Cờ của Märkischer Kreis " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flagge_des_M%C3%A4rkischer_Kreises.gif/​200px-Flagge_des_M%C3%A4rkischer_Kreises.gif"​ width="​200"​ height="​120"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​61/​Flagge_des_M%C3%A4rkischer_Kreises.gif/​300px-Flagge_des_M%C3%A4rkischer_Kreises.gif 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​6/​61/​Flagge_des_M%C3%A4rkischer_Kreises.gif 2x" data-file-width="​360"​ data-file-height="​216"/></​div>​
 +</​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Towns_and_municipalities">​ Các thị trấn và đô thị </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​302px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Municipalities_in_MK.svg/​300px-Municipalities_in_MK.svg.png"​ width="​300"​ height="​362"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Municipalities_in_MK.svg/​450px-Municipalities_in_MK.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​0/​01/​Municipalities_in_MK.svg/​600px-Municipalities_in_MK.svg.png 2x" data-file-width="​395"​ data-file-height="​477"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Các thị trấn và đô thị ở Märkischer Kreis </​div></​div></​div>​
 +<​table><​tbody><​tr><​th align="​left"​ width="​33%">​ Thành phố (dân số)
 +</th>
 +<th width="​33%">​
 +</th>
 +<th align="​left"​ width="​33%">​ Đô thị (dân số)
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​
 +<​ol><​li>​ Altena (20,997) </li>
 +<li> Balve (12.200) </li>
 +<li> Halver (17.550) </li>
 +<li> Hemer (37,790) </li>
 +<li> Iserlohn (102,456) </li>
 +<li> Kierspe (18,313) </​li></​ol></​td>​
 +<td>
 +<ol start="​7"><​li> ​ Lüdenscheid (79,131)
 +</​li><​li> ​ Meinerzhagen (21.823)
 +</​li><​li> ​ Menden (58.184)
 +</​li><​li> ​ Neuenrade (12,402)
 +</​li><​li> ​ Plettenberg (28.149)
 +</​li><​li> ​ Werdohl (20,333)
 +</​li></​ol></​td>​
 +<td>
 +<​ol><​li>​ Herscheid (7.617) </li>
 +<li> Nachrodt-Wiblingwerde (6,856) </li>
 +<li> Schalksmühle (12,257) </​li></​ol></​td></​tr></​tbody></​table><​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Politics_and_administration">​ Chính trị và hành chính </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Burg_Altena_20080215.JPG/​220px-Burg_Altena_20080215.JPG"​ width="​220"​ height="​165"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Burg_Altena_20080215.JPG/​330px-Burg_Altena_20080215.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a2/​Burg_Altena_20080215.JPG/​440px-Burg_Altena_20080215.JPG 2x" data-file-width="​2560"​ data-file-height="​1920"/> ​ </​div></​div>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Luisenhuette_20080510.JPG/​220px-Luisenhuette_20080510.JPG"​ width="​220"​ height="​158"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Luisenhuette_20080510.JPG/​330px-Luisenhuette_20080510.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​1/​1a/​Luisenhuette_20080510.JPG/​440px-Luisenhuette_20080510.JPG 2x" data-file-width="​2944"​ data-file-height="​2116"/> ​ </​div></​div>​
 +<p> Quận được dẫn dắt bởi một <i> Landrat </i>. Ban đầu Landrat chỉ là một bài đại diện, trong khi <i> Oberkreisdirektor </i> là người đứng đầu chính quyền; tuy nhiên, kể từ năm 1999, hai bài viết đã được thống nhất. Trụ sở chính của quận này nằm ở Lüdenscheid,​ nhưng cũng có những hội trường hạt với các bộ phận của chính quyền ở Iserlohn và Altena. Trụ sở cảnh sát của quận nằm trong Iserlohn.
 +</p>
 +<​table><​tbody><​tr><​th>​ Landrat
 +</th>
 +<th> Oberkreisdirektor
 +</​th></​tr><​tr valign="​top"><​td>​
 +<​ul><​li>​ Heinz Bickmann (CDU) - 1975 (tạm thời) </li>
 +<li> Tiến sĩ. Walter Hostert (CDU) - 1975-1994 </li>
 +<li> Klaus Tweer (SPD) - 1994-1999 </li>
 +<li> Hợp kim Steppuhn (CDU) - từ năm 1999 </​li></​ul></​td>​
 +<td>
 +<​ul><​li>​ Wilfried Droste (SPD) - 1975 (tạm thời) </li>
 +<li> Tiến sĩ. Jürgen Albath (CDU) - 1975-1986 </li>
 +<li> Tiến sĩ. Bernhard Schneider (CDU) - 1986-1999 </​li></​ul></​td></​tr></​tbody></​table><​p>​ Hội đồng quận hội họp tại hội trường hạt ở Iserlohn. Cuộc bầu cử cuối cùng của nó là vào ngày 26 tháng 9 năm 2004.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Culture">​ Văn hóa </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Từ 1970 đến 2005, Märkischer Kreis đã tổ chức một lễ hội nhạc Jazz quốc tế. Từ năm 2002, hang động ở Balve là quê hương của lễ hội Âm nhạc dân gian và Âm nhạc Ireland. Từ năm 1991, Balver Maerchenwochen được tổ chức bởi Festspiele Balver Höhle.
 +</​p><​p>​ Luisenhütte là một tượng đài công nghiệp ở Balve.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> <img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​12px-Commons-logo.svg.png"​ width="​12"​ height="​16"​ class="​noviewer"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​18px-Commons-logo.svg.png 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​4/​4a/​Commons-logo.svg/​24px-Commons-logo.svg.png 2x" data-file-width="​1024"​ data-file-height="​1376"/>​ Phương tiện liên quan đến Märkischer Kreis tại Wikimedia Commons
 +</p>
 +
 +<​p><​span style="​font-size:​ small;"><​span id="​coordinates">​ Tọa độ: <span class="​plainlinks nourlexpansion"><​span class="​geo-default"><​span class="​geo-dms"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location"><​span class="​latitude">​ 51 ° 13′30 ″ N </​span>​ <span class="​longitude">​ 7 ° 36′52 ″ E </​span></​span></​span><​span class="​geo-multi-punct">​ / </​span><​span class="​geo-nondefault"><​span class="​geo-dec"​ title="​Maps,​ aerial photos, and other data for this location">​ 51.22500 ° N 7.61444 ° E </​span><​span style="​display:​none">​ / <span class="​geo">​ 51.22500; 7.61444 </​span></​span></​span></​span></​span></​span>​
 +</p>
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1247
 +Cached time: 20181120011514
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.508 seconds
 +Real time usage: 0.701 seconds
 +Preprocessor visited node count: 3830/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 38826/​2097152 bytes
 +Template argument size: 3961/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 26/40
 +Expensive parser function count: 4/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 2590/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.257/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 11.54 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 615.104 ​     1 -total
 + ​55.41% ​ 340.845 ​     1 Template:​Infobox_German_district
 + ​54.30% ​ 333.971 ​     1 Template:​Infobox_settlement
 + ​35.11% ​ 215.961 ​     1 Template:​Infobox
 + ​26.23% ​ 161.337 ​     2 Template:​De_icon
 + ​25.89% ​ 159.231 ​     1 Template:​Link_language
 + ​13.45% ​  ​82.762 ​     6 Template:​Population_Germany
 + ​12.17% ​  ​74.835 ​     6 Template:​Metadata_Population_DE-NW
 + ​10.49% ​  ​64.505 ​     1 Template:​Cite_web
 + ​10.27% ​  ​63.148 ​     1 Template:​Short_description
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​181836-0!canonical and timestamp 20181120011513 and revision id 756319756
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
m-rkischer-kreis-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)