User Tools

Site Tools


m-ph-ng-th-c-t-o-h-en

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-ph-ng-th-c-t-o-h-en [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id=""><​div style="​text-align:​center">​
 +<figure class="​item_slide_show clearfix"><​!--start video embed--><​div onclick="​Video.playVideo(229597)"​ id="​video_parent_229597"​ class="​box_embed_video_parent embed_video_new"​ data-vid="​229597"​ data-ratio="​1"​ data-articleoriginal="​3841679"​ data-ads="​1"​ data-license="​0"​ data-duration="​141"​ data-brandsafe="​0"​ data-type="​0"​ data-play="​0"​ data-frame="">​
 +<div data-vid="​229597"​ class="​box_img_video embed-container">​
 +<img src="​https://​iv.vnecdn.net/​vnexpress/​images/​web/​2018/​11/​20/​mo-phong-thuc-te-ao-sieu-ho-den-o-trung-tam-dai-ngan-ha-1542690470_500x300.jpg"​ alt="​Mô phỏng thực tế ảo siêu hố đen ở trung tâm dải Ngân hà"/></​div>​
 +<div id="​embed_video_229597"​ class="​box_embed_video"​ style="​display:​none;">​
  
 +
 +<div class="​embed-container">​
 +
 +<​p>​Mô phỏng thực tế ảo siêu hố đen ở trung tâm dải Ngân hà</​p>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +</​div>​
 +<!--end video embed-->
 +<​figcaption class="​desc_cation"><​div class="​inner_caption">​
 +<p class="​Image">​
 +Mô phỏng thực tế ảo đầu tiên về hố đen Sagittarius A*. Video:<​em>​ Sky News.</​em></​p>​
 +</​div></​figcaption></​figure></​div><​p class="​Normal">​
 +Hố đen siêu khối lượng Sagittarius A* ở trung tâm dải Ngân hà của chúng ta lần đầu tiên được mô phỏng trên nền tảng thực tế ảo (VR) 360 độ, <​em>​Sky </​em><​em>​News </​em>​hôm qua đưa tin. Công trình được thực hiện bởi các nhà thiên văn học từ Đại học Radboud, Hà Lan và Đại học Goethe, Đức dựa trên một loạt các mô hình vật lý thiên văn tiên tiến. </​p><​p class="​Normal">​
 +Mô phỏng cho thấy những đám mây bụi và khí khổng lồ xoáy quanh siêu hố đen ở tốc độ lên tới 90.000 km/s. Nhóm nghiên cứu đang lên kế hoạch mở các tour trải nghiệm, nơi người xem có thể trực tiếp ngắm nhìn hố đen qua kính thực tế ảo.</​p><​p class="​Normal">​
 +"Du hành tới hố đen là điều không thể. Vì vậy, mô phỏng thực tế ảo của chúng tôi sẽ đem tới cái nhìn chân thực nhất về môi trường xung quanh hố đen, giúp chúng ta hiểu thêm về cách chúng hoạt động",​ Tiến sĩ Jordy Davelaar, đồng tác giả của nghiên cứu cho biết.</​p><​p class="​Normal">​
 +Hố đen Sagittarius A * nằm cách Trái Đất khoảng 26.000 năm ánh sáng với bán kính ước tính khoảng 44 triệu km. Tuy nhiên, các nhà khoa học đến nay vẫn không thể quan sát được siêu hố đen này do nó hấp thụ toàn bộ ánh sáng khả kiến, đồng thời bị che khuất bởi những đám mây bụi dày đặc trong vòng xoắn ốc của dải Ngân hà.</​p><​p class="​Normal">​
 +Giáo sư Heino Falcke, nhà nghiên cứu tại Đại học Radboud cho rằng mô phỏng thực thế ảo là một bước tiến lớn trong nhiệm vụ hình dung hố đen của các nhà khoa học, có thể hữu ích cho việc nghiên cứu hố đen trong tương lai. Bên cạnh đó, công trình còn khuyến khích công chúng, đặc biệt là trẻ em quan tâm hơn tới vật lý thiên văn.</​p>​ </​div>​
 +laodong </​HTML>​
m-ph-ng-th-c-t-o-h-en.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)