User Tools

Site Tools


m-o-tr-t-v-n-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-o-tr-t-v-n-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​352px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg/​350px-Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg"​ width="​350"​ height="​142"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg/​525px-Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​5/​5a/​Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg/​700px-Skateboard_facility_at_Guantanamo.jpg 2x" data-file-width="​701"​ data-file-height="​285"/> ​ <div class="​thumbcaption">​ Một skater thực hiện một ollie </​div></​div></​div>​
 +<p> Một <b> trượt ván lừa </​b>​hoặc chỉ đơn giản là một <b> lừa </​b>​là một cơ động thực hiện trên một ván trượt trong khi trượt ván. Thủ thuật trượt ván có thể rất khác nhau về độ khó.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​History">​ Lịch sử </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Mặc dù ván trượt xuất hiện vào những năm 1900, các thủ thuật trượt ván như những người đã làm hôm nay không xuất hiện cho đến nhiều thập kỷ sau đó. Trong những năm 1970 và trước đó, các thủ thuật phổ biến nhất là các kiểu tự do &​quot;​2D&​quot;​ như hướng dẫn sử dụng và trục xoay. Chỉ sau đó trong thập niên 1980 và đầu những năm 1990 là những thủ đoạn phổ biến hiện đại như ollie và kickflip được Alan Gelfand và Rodney Mullen phát minh, thiết lập sân khấu cho các thủ thuật trên không khác <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup></​p>​
 +
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Ollie">​ Ollie </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ edit <span class="​mw-editsection-bracket">​ </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Ollie_-_005.JPG/​220px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Ollie_-_005.JPG"​ width="​220"​ height="​349"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Ollie_-_005.JPG/​330px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Ollie_-_005.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6c/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Ollie_-_005.JPG/​440px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Ollie_-_005.JPG 2x" data-file-width="​2076"​ data-file-height="​3295"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<p> Một <i> Ollie </i> là một bước nhảy mà bánh xe phía trước rời khỏi mặt đất trước. <sup id="​cite_ref-2"​ class="​reference">​[2]</​sup> ​ Chuyển động này đạt được với một cái đuôi đuôi (từ chân sau) và trượt chân trước về phía trước để đạt tới bất kỳ độ cao nào. Rất nhiều thủ thuật kỹ thuật phát ra từ yếu tố này (ví dụ: kickflip, heelflip, 360-flip). Một <b> nollie </b> là khi bánh xe quay trở lại mặt đất đầu tiên bằng cách chụp mũi của hội đồng quản trị, với chân sau trượt về phía đuôi.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Grabs">​ Lấy </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> Chiếc <i> Lấy </i> liên quan đến trôi nổi trong không khí, trong khi sử dụng một trong hai tay để giữ bàn chống chân hoặc giữ áp lực không đổi và cẩn thận trên bàn với bàn chân để giữ cho nó trôi nổi. Indy Grab thường kết hợp luân phiên với các lần lấy khác nhau. Lớp học thủ thuật này lần đầu tiên được phổ biến khi Tony Hawk trở nên nổi tiếng với những làn sóng phía trước của mình trong các hồ bơi trống vào cuối những năm 1970 và đã mở rộng để bao gồm phần lớn các thủ thuật trượt ván cho đến ngày nay, bao gồm cả ollie và tất cả các biến thể của nó. <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup> ​ Các 900 và 1080 <sup id="​cite_ref-4"​ class="​reference">​[4]</​sup> ​ thuộc lớp aerial, mặc dù đây thường là nhầm lẫn với lấy trên không.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Flip_tricks">​ Mẹo lật </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tleft"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Flip_-_001.JPG/​220px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Flip_-_001.JPG"​ width="​220"​ height="​332"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Flip_-_001.JPG/​330px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Flip_-_001.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​a/​a6/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Flip_-_001.JPG/​440px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Flip_-_001.JPG 2x" data-file-width="​2347"​ data-file-height="​3537"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<​p><​i>​ Mẹo lật </i> là tập con của các ăngten được dựa trên ollie. Một ví dụ là kickflip, được biết đến rộng rãi nhất và thực hiện flip trick. Hội đồng quản trị có thể được xoay quanh nhiều trục khác nhau như là một phần của một mẹo lật, do đó kết hợp một số phép quay thành một thủ thuật. Những thủ thuật này chắc chắn là phổ biến nhất trong số những người theo chủ nghĩa trượt ván đường phố, mặc dù trượt ván với các phong cách khác cũng biểu diễn chúng. Kết hợp spin và flips là cực kỳ phổ biến trong văn hóa ngày nay. Một mẹo thông thường trong các đường trượt ván là lật 360 độ hoặc lật tre. Lật 360 là sự kết hợp của ván trượt xoay 360 độ và cú đá. Ngoài ra còn có kickflips đôi và kickflips ba rất khó khăn nhưng được đánh giá cao trong nền văn hóa trượt ván.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Freestyle">​ Tự do </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +
 +<p> <i> Thủ đoạn trượt ván tự do </i> là những thủ thuật đặc biệt liên quan đến trượt ván tự do.
 +</p>
 +<​h3><​span class="​mw-headline"​ id="​Slides_and_grinds">​ Slides và grinds </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h3>​
 +<div class="​thumb tright"><​div class="​thumbinner"​ style="​width:​222px;"><​img alt=""​ src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Grind_-_011.JPG/​220px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Grind_-_011.JPG"​ width="​220"​ height="​331"​ class="​thumbimage"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Grind_-_011.JPG/​330px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Grind_-_011.JPG 1.5x, //​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​commons/​thumb/​6/​6a/​Skateboarding_at_Mexico_City_-_Grind_-_011.JPG/​440px-Skateboarding_at_Mexico_City_-_Grind_-_011.JPG 2x" data-file-width="​2848"​ data-file-height="​4288"/> ​ </​div></​div>​
 +
 +<p> Slides and grinds liên quan đến việc lên bảng trên một số loại gờ, đường ray, hoặc đối phó và trượt hoặc mài dọc theo bảng hoặc xe tải, tương ứng . Khi nó chủ yếu là hội đồng quản trị được liên lạc với cạnh, nó được gọi là một slide; khi đó là chiếc xe tải, nó là một chiếc máy xay. Trượt ván trượt và ván trượt bắt đầu bằng cách trượt ván trên các khối bãi đậu xe và lề đường, sau đó mở rộng để sử dụng việc đối phó trên hồ bơi, sau đó tay vịn cầu thang, và bây giờ đã được mở rộng để bao gồm hầu như mọi loại cạnh có thể. Grinds và slide trên môi trường đường phố đã được đưa đến trượt ván chính thống bởi trượt ván chuyên nghiệp Natas Kaupas.
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1272
 +Cached time: 20181114233925
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.188 seconds
 +Real time usage: 0.263 seconds
 +Preprocessor visited node count: 387/1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 20179/​2097152 bytes
 +Template argument size: 95/2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 7/40
 +Expensive parser function count: 1/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 8200/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 0/400
 +Lua time usage: 0.104/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 2.37 MB/50 MB
 +-->
 +<!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 214.759 ​     1 -total
 + ​52.29% ​ 112.301 ​     1 Template:​Reflist
 + ​41.94% ​  ​90.079 ​     2 Template:​Cite_web
 + ​28.60% ​  ​61.422 ​     1 Template:​Refimprove
 + ​18.67% ​  ​40.103 ​     1 Template:​Ambox
 +  9.89%   ​21.242 ​     4 Template:​Main_article
 +  6.70%   ​14.392 ​     1 Template:​Skateboarding
 +  5.17%   ​11.101 ​     1 Template:​Navbox
 +  3.14%    6.748      1 Template:​Cite_news
 +  1.34%    2.888      1 Template:​Main_other
 +-->
 +
 +<!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​38975-0!canonical and timestamp 20181114233925 and revision id 868416034
 + ​-->​
 +</​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
m-o-tr-t-v-n-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)