User Tools

Site Tools


m-n-i-to-n-b-qu-n-i-n-c-ngo-i-ph-i-r-i-syria-tr-nga

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-n-i-to-n-b-qu-n-i-n-c-ngo-i-ph-i-r-i-syria-tr-nga [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​divNewsContent">​
 +    ​
  
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Quân đội Mỹ hoạt động tại Syria (Ảnh minh họa: ABC News)" id="​img_380213"​ photoid="​380213"​ src="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​21/​my-15427662573012066966022.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​21/​my-15427662573012066966022.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​21/​my-15427662573012066966022.jpg"​ w="​640"​ h="​360"/></​div>​
 +
 +<​p>​Quân đội Mỹ hoạt động tại Syria (Ảnh minh họa: ABC News)</​p>​
 +</​div>​
 +
 +<​p><​i>​Sputnik</​i>​ dẫn lời Đặc phái viên của Mỹ về vấn đề Syria James Franklin Jeffrey cho biết khi một tiến trình chính trị ở Damascus được hình thành, cũng như Iran rút lực lượng ở Syria về nước, thì các lực lượng nước ngoài khác sẽ sẵn sàng rời đi.</​p>​
 +
 +<​p>​Ông Jeffrey cũng thừa nhận rằng điều này sẽ không ảnh hưởng tới Nga, do Moscow đã có căn cứ quân sự ở Syria trước khi cuộc nội chiến năm 2011 diễn ra. Chính vì vậy, Mỹ không đưa điều kiện Nga phải rút quân khỏi Syria vào danh sách những yêu cầu của họ.</​p>​
 +
 +<​p>​Trước đó, ông Jeffrey từng nói rằng việc 5 lực lượng quân sự nước ngoài bao gồm Nga, Mỹ, Israel, Thổ Nhĩ Kỳ và Iran cùng hoạt động ở Syria là nguy hiểm.</​p>​
 +
 +<​p>​“Người Nga đã ở đây từ trước nên họ sẽ không rút đi, nhưng còn 4 lực lượng nước ngoài khác đều đang tác chiến trong lãnh thổ Syria. Tình hình hiện thời khá nguy hiểm”, quan chức ngoại giao nói.</​p>​
 +
 +<​p>​Ông Jeffrey cũng nhấn mạnh rằng mục tiêu của quân đội Mỹ ở Syria không chỉ nhằm tiêu diệt nhóm khủng bố Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS, mà còn là hỗ trợ tìm kiếm giải pháp chính trị cho cuộc nội chiến kéo dài 7 năm qua và đảm bảo mọi lực lượng nước ngoài phải rút khỏi Syria, trừ Nga.</​p>​
 +
 +<​p>​Quan chức này cũng cho rằng Tổng thống Bashar al-Assad không nên lãnh đạo Syria trong tương lai, tuy nhiên nhấn mạnh rằng phế truất ông Assad không phải là việc của Mỹ.</​p>​
 +
 +<​p>​Iran nhiều lần khẳng định rằng họ không triển khai quân đội tại Syria mà họ chỉ điều động qua các cố vấn quân sự theo yêu cầu từ phía Damascus và khẳng định họ sẽ ở lại Syria chừng nào quốc gia này còn cần sự hỗ trợ của Tehran.</​p>​
 +
 +<​p>​Lực lượng Mỹ hiện đang hoạt động ở khu vực quản lý bởi lực lượng dân quân người Kurd, lực lượng đối lập với chính phủ Syria. Tuy nhiên, việc Washington hiện diện quân sự tại đây không được Liên Hợp Quốc cũng như chính phủ Syria thừa nhận.</​p>​
 +
 +<​p>​Trong diễn biến mới nhất, quân đội Syria (SAA) với sự yểm trợ của quân đội Nga đã liên tiếp thắng lớn tại mặt trận miền nam, phá tan hang ổ và sào huyệt của các nhóm khủng bố. Ông Mikhail Mizintsev người đứng đầu Trung tâm kiểm soát quốc phòng quốc gia Nga cho rằng Mỹ đang làm xấu đi tình hình tại khu vực này và yêu cầu Mỹ rút lực lượng khỏi đây.</​p>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;"><​strong>​Đức Hoàng</​strong></​p>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;">​Theo <​i>​Sputnik</​i></​p>​
 +
 +
 +    ​
 +
 +   
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +        ​
 +    ​
 +    ​
 +</​div><​script>​(function (d, s, id) {
 +    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +    if (d.getElementById(id)) return;
 +    js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +    js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.6&​appId=830263217081389";​
 +    fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script><​script type="​text/​lazyscript">​
 +            var fbClient = {
 +                version: '​v2.3',​
 +                appId: '​830263217081389',​
 +                xfbml: true,
 +                status: true,
 +                likeCB: null,
 +                loaded: null,
 +                init: function () {
 +                    var me = this;
 +
 +                    $(document).ready(function () {
 +                        if ($('#​fb-root'​).length === 0) {
 +                            $('​body'​).prepend('<​div id="​fb-root"></​div>'​);​
 +                        }
 +                        me.fbLoad('//​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js',​ function () {
 +                            FB.init({
 +                                appId: me.appId,
 +                                status: me.status,
 +                                xfbml: me.xfbml,
 +                                version: me.version
 +                            });
 +
 +                            FB.Event.subscribe('​xfbml.render',​ me.renderButton);​
 +                            FB.Event.subscribe('​edge.create',​ me.likeCB);
 +                        });
 +                    });
 +                },
 +                fbParse: function (ele) {
 +                    try {
 +                        FB.XFBML.parse(ele);​
 +                    } catch (e) {
 +                    }
 +                },
 +                fbLoad: function (url, callback) {
 +                    callback = (typeof callback != '​undefined'​) ? callback : {};
 +
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        url: url,
 +                        success: callback,
 +                        dataType: "​script",​
 +                        cache: true
 +                    });
 +                },
 +                getLikeShareCount:​ function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        dataType: "​json",​
 +                        url: '​http://​api.facebook.com/​restserver.php?​method=links.getStats&​format=JSON&​urls='​ + url,
 +                        success: function (msg) {
 +                            if ($(eleShare) != null) {
 +                                var iCount = msg[0].share_count;​
 +                                if (iCount == 0) {
 +                                     ​$(eleShare).html(''​);​
 +                                }
 +                                else {
 +                                    $(eleShare).html(iCount);​
 +                                }
 +                            }
 +
 +                            if ($(eleLike) != null)
 +                                $(eleLike).html(msg[0].like_count);​
 +
 +                            if ($(eleTotal) != null)
 +                                $(eleTotal).html(msg[0].total_count);​
 +                        }
 +                    });
 +                },
 +                shareClick: function (hr) {
 +                    var wleft = screen.width / 2 - 700 / 2;
 +                    var wtop = screen.height / 2 - 450 / 2;
 +
 +                    var link = hr != null ? hr : document.location.href;​
 +
 +                    var w = window.open("​http://​www.facebook.com/​sharer.php?​u="​ + link, "chia sẻ",
 +                            '​toolbar=no,​ location=no,​ directories=no,​ status=no, menubar=no, scrollbars=no,​ resizable=no,​ copyhistory=no,​ width=700, height=485, top=' + wtop + ', left=' + wleft
 +                        );
 +                    w.focus();
 +                    return false;
 +                },
 +                fanpage: function () {
 +                    setTimeout(function () {
 +                        if (!$('​.social-share .fb-like iframe'​).is(':​visible'​))
 +                            $('​.social-share'​).remove();​
 +                    }, 10000);
 +                },
 +                renderButton:​ function () {
 +                    $('​.fb-send'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbSendWrap'​).children(':​not("​.fb-send"​)'​).remove();​
 +                    $('​.fb-like'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbLikeWrap'​).children(':​not("​.fb-like"​)'​).remove();​
 +                    $('​.imglikefake'​).addClass('​hidden'​);​
 +                    //​console.log('​vao'​);​
 +                },
 +                likeOnload: function (obj, width, height) {
 +                    $(obj).css({ '​display':​ '​block',​ '​width':​ width, '​height':​ height });
 +                }
 +            };
 +            fbClient.init();​
 +            //​fbClient.getLikeShareCount('​http://​dantri.com.vn/​news-20181121093141659.htm',​ '​.chiasefb i');
 +                </​script>​
 +laodong </​HTML>​
m-n-i-to-n-b-qu-n-i-n-c-ngo-i-ph-i-r-i-syria-tr-nga.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)