User Tools

Site Tools


m-m-n-v-i-lo-i-hoa-d-qu-tr-ng-tinh-kh-i-c-o-t-i-l-t

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-m-n-v-i-lo-i-hoa-d-qu-tr-ng-tinh-kh-i-c-o-t-i-l-t [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​divNewsContent">​
 +    <​p>​Là một giống đột biến từ dã quỳ vàng, dã quỳ trắng được nhân giống trong một góc vườn của người dân Đà Lạt. Thoạt nhìn những bông hoa dã quỳ trắng nhiều người sẽ nhầm lẫn với hoa xuyến chi, vì cánh hoa cũng có màu trắng, nhụy vàng, tuy nhiên bông dã quỳ trắng to hơn xuyến chi và nhỏ hơn dã quỳ vàng.</​p>​
  
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Cây dã quỳ trắng độc đáo tại Đà Lạt đã thu hút bao du khách đếm tham quan và chụp ảnh" id="​img_380359"​ photoid="​380359"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​img0743-15427078500072092033557.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0743-15427078500072092033557.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0743-15427078500072092033557.jpg"​ w="​1993"​ h="​1676"/></​div>​
 +
 +<​p>​Cây dã quỳ trắng độc đáo tại Đà Lạt đã thu hút bao du khách đếm tham quan và chụp ảnh</​p>​
 +</​div>​
 +
 +<​p>​Cây dã quỳ trắng độc đáo hiện đang được chăm sóc tại vườn của gia đình ông Đoàn Văn Chỉnh (52 tuổi, ngụ đường Hùng Vương, phường 10, TP Đà Lạt). Loài hoa này có hoa sẽ nở rộ chỉ trong khoảng 1 tháng, bắt đầu từ tháng 11 đến tháng 12 hàng năm.</​p>​
 +
 +<​p>​Ông Chỉnh cho biết, cách đây 5 năm, một người bạn đã tặng ông loài hoa này, sau khi trồng một năm thì hoa bắt đầu trổ bông. Thấy hoa đẹp, ông đã nhân giống để trồng cùng các loại trong vườn. Năm nay, vườn nhà ông Chỉnh đã có 2 cây dã quỳ ra hoa, trong đó có 1 cây cao khoảng 5m đơm bông rực rỡ.</​p>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode IMSCurrentEditorEditObject"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt="​Dạ quỳ trắng thoạt nhìn giống hoa xuyến chi vì cánh hoa cũng có màu trắng, nhụy vàng, tuy nhiên bông dã quỳ trắng to hơn bông xuyến chi và nhỏ hoa dã quỳ vàng" id="​img_380360"​ photoid="​380360"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​img0764-1542704325099522266700.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0764-1542704325099522266700.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0764-1542704325099522266700.jpg"​ w="​2000"​ h="​1333"/></​div>​
 +
 +<​p>​Dạ quỳ trắng thoạt nhìn giống hoa xuyến chi vì cánh hoa cũng có màu trắng, nhụy vàng, tuy nhiên bông dã quỳ trắng to hơn bông xuyến chi và nhỏ hoa dã quỳ vàng</​p>​
 +</​div>​
 +
 +<​p>​Được biết, dã quỳ trắng có tuổi đời cao hơn loài dã quỳ vàng, dã quỳ vàng khi hết mùa hoa cây sẽ yếu đi và chết dần. Dã quỳ trắng khi hoa tàn vẫn tiếp tục phát triển, đặc biệt là mùa mưa.</​p>​
 +
 +<​p>​Từ khi biết ông Chỉnh sở hữu giống hoa dã quỳ trắng độc đáo này rất nhiều người dân, cũng như du khách đã tới tham quan và chụp ảnh. Vẻ đẹp độc đáo của loài hoa dã quỳ trắng này đã khiến bao người mê mẩn.</​p>​
 +
 +<​p><​i>​Cùng ngắm một số hình ảnh hoa dã quỳ trắng độc đáo tại Đà Lạt:</​i></​p>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_380361"​ photoid="​380361"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​img0750-15427043250871602849356.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0750-15427043250871602849356.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0750-15427043250871602849356.jpg"​ w="​2000"​ h="​1377"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_380362"​ photoid="​380362"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​0f7dbf555fe9bfb7e6f8-154270432507926811953.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​0f7dbf555fe9bfb7e6f8-154270432507926811953.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​0f7dbf555fe9bfb7e6f8-154270432507926811953.jpg"​ w="​1280"​ h="​924"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_380363"​ photoid="​380363"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​img0773-1542704325139414925792.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0773-1542704325139414925792.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0773-1542704325139414925792.jpg"​ w="​2000"​ h="​1471"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_380364"​ photoid="​380364"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​img0776-1542704325144472618858.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0776-1542704325144472618858.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0776-1542704325144472618858.jpg"​ w="​2000"​ h="​1425"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<div class="​VCSortableInPreviewMode"​ type="​Photo">​
 +<​div><​img alt=""​ id="​img_380365"​ photoid="​380365"​ src="​https://​dantricdn.com/​thumb_w/​640/​2018/​11/​20/​img0757-15427078500101944670342.jpg"​ rel="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0757-15427078500101944670342.jpg"​ type="​photo"​ style="​max-width:​100%;"​ data-original="​https://​dantricdn.com/​2018/​11/​20/​img0757-15427078500101944670342.jpg"​ w="​2000"​ h="​1333"/></​div>​
 +
 +
 +</​div>​
 +
 +<p style="​text-align:​ right;"><​br/><​strong>​Ngọc Hà</​strong></​p>​
 +
 +
 +    ​
 +
 +   
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +    ​
 +        ​
 +    ​
 +    ​
 +</​div><​script>​(function (d, s, id) {
 +    var js, fjs = d.getElementsByTagName(s)[0];​
 +    if (d.getElementById(id)) return;
 +    js = d.createElement(s);​ js.id = id;
 +    js.src = "​http://​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js#​xfbml=1&​version=v2.6&​appId=830263217081389";​
 +    fjs.parentNode.insertBefore(js,​ fjs);
 +}(document, '​script',​ '​facebook-jssdk'​));</​script><​script type="​text/​lazyscript">​
 +            var fbClient = {
 +                version: '​v2.3',​
 +                appId: '​830263217081389',​
 +                xfbml: true,
 +                status: true,
 +                likeCB: null,
 +                loaded: null,
 +                init: function () {
 +                    var me = this;
 +
 +                    $(document).ready(function () {
 +                        if ($('#​fb-root'​).length === 0) {
 +                            $('​body'​).prepend('<​div id="​fb-root"></​div>'​);​
 +                        }
 +                        me.fbLoad('//​connect.facebook.net/​vi_VN/​sdk.js',​ function () {
 +                            FB.init({
 +                                appId: me.appId,
 +                                status: me.status,
 +                                xfbml: me.xfbml,
 +                                version: me.version
 +                            });
 +
 +                            FB.Event.subscribe('​xfbml.render',​ me.renderButton);​
 +                            FB.Event.subscribe('​edge.create',​ me.likeCB);
 +                        });
 +                    });
 +                },
 +                fbParse: function (ele) {
 +                    try {
 +                        FB.XFBML.parse(ele);​
 +                    } catch (e) {
 +                    }
 +                },
 +                fbLoad: function (url, callback) {
 +                    callback = (typeof callback != '​undefined'​) ? callback : {};
 +
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        url: url,
 +                        success: callback,
 +                        dataType: "​script",​
 +                        cache: true
 +                    });
 +                },
 +                getLikeShareCount:​ function (url, eleShare, eleLike, eleTotal) {
 +                    $.ajax({
 +                        type: "​GET",​
 +                        dataType: "​json",​
 +                        url: '​http://​api.facebook.com/​restserver.php?​method=links.getStats&​format=JSON&​urls='​ + url,
 +                        success: function (msg) {
 +                            if ($(eleShare) != null) {
 +                                var iCount = msg[0].share_count;​
 +                                if (iCount == 0) {
 +                                     ​$(eleShare).html(''​);​
 +                                }
 +                                else {
 +                                    $(eleShare).html(iCount);​
 +                                }
 +                            }
 +
 +                            if ($(eleLike) != null)
 +                                $(eleLike).html(msg[0].like_count);​
 +
 +                            if ($(eleTotal) != null)
 +                                $(eleTotal).html(msg[0].total_count);​
 +                        }
 +                    });
 +                },
 +                shareClick: function (hr) {
 +                    var wleft = screen.width / 2 - 700 / 2;
 +                    var wtop = screen.height / 2 - 450 / 2;
 +
 +                    var link = hr != null ? hr : document.location.href;​
 +
 +                    var w = window.open("​http://​www.facebook.com/​sharer.php?​u="​ + link, "chia sẻ",
 +                            '​toolbar=no,​ location=no,​ directories=no,​ status=no, menubar=no, scrollbars=no,​ resizable=no,​ copyhistory=no,​ width=700, height=485, top=' + wtop + ', left=' + wleft
 +                        );
 +                    w.focus();
 +                    return false;
 +                },
 +                fanpage: function () {
 +                    setTimeout(function () {
 +                        if (!$('​.social-share .fb-like iframe'​).is(':​visible'​))
 +                            $('​.social-share'​).remove();​
 +                    }, 10000);
 +                },
 +                renderButton:​ function () {
 +                    $('​.fb-send'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbSendWrap'​).children(':​not("​.fb-send"​)'​).remove();​
 +                    $('​.fb-like'​).removeClass('​hidden'​).show().parent('​.fbLikeWrap'​).children(':​not("​.fb-like"​)'​).remove();​
 +                    $('​.imglikefake'​).addClass('​hidden'​);​
 +                    //​console.log('​vao'​);​
 +                },
 +                likeOnload: function (obj, width, height) {
 +                    $(obj).css({ '​display':​ '​block',​ '​width':​ width, '​height':​ height });
 +                }
 +            };
 +            fbClient.init();​
 +            //​fbClient.getLikeShareCount('​http://​dantri.com.vn/​news-20181121141921976.htm',​ '​.chiasefb i');
 +                </​script>​
 +laodong </​HTML>​
m-m-n-v-i-lo-i-hoa-d-qu-tr-ng-tinh-kh-i-c-o-t-i-l-t.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)