User Tools

Site Tools


m-i-ph-t-c-h-n-wikipedia

Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

m-i-ph-t-c-h-n-wikipedia [2018/11/23 17:13] (current)
Line 1: Line 1:
 +<​HTML>​ <​br><​div id="​mw-content-text"​ lang="​en"​ dir="​ltr"><​div class="​mw-parser-output"><​table class="​infobox vevent"​ style="​width:​22em;​font-size:​90%;"><​tbody><​tr><​th colspan="​2"​ class="​summary"​ style="​text-align:​center;​font-size:​125%;​font-weight:​bold;​font-size:​110%;​font-style:​italic;">​ Mười phút Cũ hơn </​th></​tr><​tr><​td colspan="​2"​ style="​text-align:​center"><​img alt=" Mười phút cũ hơn " src="​http://​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​thumb/​8/​86/​Ten_Minutes_Older.jpg/​180px-Ten_Minutes_Older.jpg"​ width="​180"​ height="​248"​ class="​thumbborder"​ srcset="//​upload.wikimedia.org/​wikipedia/​en/​8/​86/​Ten_Minutes_Older.jpg 1.5x" data-file-width="​269"​ data-file-height="​370"/><​p>​ Bìa bản phát hành DVD </​p></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​nowrap;​padding-right:​0.65em;"><​p>​ Ngày phát hành </​p></​th><​td>​ 2002 </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​nowrap;​padding-right:​0.65em;">​ Quốc gia </​th><​td>​ Trung Quốc, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, Vương quốc Anh , Hoa Kỳ </​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ style="​white-space:​nowrap;​padding-right:​0.65em;">​ Ngôn ngữ </​th><​td>​ Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hungary, Nga, Ý, Hindi, Mandarin, Tây Ban Nha </​td></​tr></​tbody></​table><​p><​i><​b>​ Mười phút Cũ hơn </​b></​i> ​ là một dự án phim năm 2002 bao gồm hai bộ phim có tiêu đề <i> The Trumpet </i> và <i> The Cello </i>. Dự án đã được nhà sản xuất Nicolas McClintock hình thành <sup id="​cite_ref-1"​ class="​reference">​[1]</​sup> ​ như một sự phản ánh về chủ đề thời gian ở thời kỳ Thiên niên kỷ. Mười lăm người làm phim nổi tiếng đã được mời để tạo ra tầm nhìn riêng của họ về thời gian có nghĩa là trong mười phút của bộ phim. Âm nhạc cho bộ sưu tập được sáng tác bởi Paul Englishby, và được trình diễn bởi Hugh Masekela (trumpet) và Claudio Bohorques (cello).
 +</​p><​p><​i>​ The Trumpet </i> lần đầu tiên được chiếu trong phần Un Certain Regard tại Liên hoan phim Cannes 2002. <sup id="​cite_ref-festival-cannes.com_2-0"​ class="​reference">​[2]</​sup><​i>​ The Cello </i> được công chiếu tại Liên hoan phim Venice chính thức năm 2002. Cả hai phim được phát hành trên toàn thế giới <sup id="​cite_ref-3"​ class="​reference">​[3]</​sup></​p><​p>​ hai bộ phim dành riêng cho Herz Frank và Juris Podnieks (Camera), người đã thực hiện bộ phim ngắn năm 1978, <i> Mười phút lớn hơn </i>. Bộ phim gốc và bộ phim truyện đã được chiếu cùng nhau trong nhiều dịp, bao gồm Liên hoan phim Yamagata vào năm 2004 và liên hoan phim tài liệu Tây Ban Nha Punto de Vista năm 2006.
 +</p>
  
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Ten_Minutes_Older:​_The_Trumpet">​ Mười phút cũ hơn: Trumpet </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đạo diễn bởi:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​Ten_Minutes_Older:​_The_Cello">​ Mười phút cũ hơn: Cello </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +<p> Đạo diễn bởi:
 +</p>
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​References">​ Tham khảo </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<​h2><​span class="​mw-headline"​ id="​External_links">​ Liên kết ngoài </​span><​span class="​mw-editsection"><​span class="​mw-editsection-bracket">​ [</​span>​ chỉnh sửa <span class="​mw-editsection-bracket">​] </​span></​span></​h2>​
 +
 +<div role="​navigation"​ class="​navbox"​ aria-labelledby="​Films_directed_by_Víctor_Erice"​ style="​padding:​3px"><​table class="​nowraplinks collapsible autocollapse navbox-inner"​ style="​border-spacing:​0;​background:​transparent;​color:​inherit"><​tbody><​tr><​th scope="​col"​ class="​navbox-title"​ colspan="​2"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Phim truyện </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"/></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Phim tuyển tập </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​ Los desafíos </i> (đoạn &​quot;​3&​quot;​) (1969) </li>
 +<​li><​i>​ Mười phút cũ hơn: Trumpet </i> (phân đoạn &​quot;​Lifeline&​quot;​) (2002) </li>
 +<​li><​i>​ 3.11 Cảm giác về nhà </i> (đoạn &​quot;​Ana Three Minutes&​quot;​) ( 2011) </li>
 +<​li><​i>​ Centro Histórico </i> (phân đoạn &​quot;​Vidros Partidos&​quot;​) (2012) </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Phim ngắn / triển lãm </​th><​td class="​navbox-list navbox-odd hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​ En la terraza </i> (1961) </li>
 +<​li><​i>​ Entrevías </i> (1962) [19659029] Páginas de un diario </i> (1962) </li>
 +<​li><​i>​ Los días perdidos </i> (1963) </li>
 +<​li><​i>​ Vị tiên tri </i> (1990-2003) </li>
 +<​li><​i>​ Erice. Kiarostami. Correspondències </i> (2005-2007) </li>
 +<​li><​i>​ La Morte Rouge </i> (2006) </​li></​ul></​div></​td></​tr><​tr><​th scope="​row"​ class="​navbox-group"​ style="​width:​1%">​ Khác </​th><​td class="​navbox-list navbox-even hlist" style="​text-align:​left;​border-left-width:​2px;​border-left-style:​solid;​width:​100%;​padding:​0px"><​div style="​padding:​0em 0.25em">​
 +<​ul><​li><​i>​ Oscuros sueños de agosto </i> (tác giả) (1967) </li>
 +<​li><​i>​ El próximo otoño </i> (tác giả) (1967) </li>
 +<​li><​i>​ La promesa de Shanghai </i> (tác giả) (1998) [unproduced] </li>
 +<​li><​i>​ Un lugar en el cine </i> (diễn viên) (2007) </li>
 +<​li><​i>​ Víctor Erice: París- Madrid, idas y vueltas </i> (diễn viên) (2010) </​li></​ul></​div></​td></​tr></​tbody></​table></​div>​
 +
 +
 +
 +
 +<​!-- ​
 +NewPP limit report
 +Parsed by mw1319
 +Cached time: 20181115092741
 +Cache expiry: 1900800
 +Dynamic content: false
 +CPU time usage: 0.256 seconds
 +Real time usage: 0.358 seconds
 +Preprocessor visited node count: 1293/​1000000
 +Preprocessor generated node count: 0/1500000
 +Post‐expand include size: 79554/​2097152 bytes
 +Template argument size: 1801/​2097152 bytes
 +Highest expansion depth: 12/40
 +Expensive parser function count: 0/500
 +Unstrip recursion depth: 1/20
 +Unstrip post‐expand size: 3406/​5000000 bytes
 +Number of Wikibase entities loaded: 1/400
 +Lua time usage: 0.097/​10.000 seconds
 +Lua memory usage: 3.24 MB/50 MB
 +--><​!--
 +Transclusion expansion time report (%,​ms,​calls,​template)
 +100.00% ​ 273.741 ​     1 -total
 + ​26.31% ​  ​72.010 ​     1 Template:​Infobox_film
 + ​26.00% ​  ​71.162 ​     1 Template:​Reflist
 + ​23.36% ​  ​63.951 ​     1 Template:​Cite_web
 + ​21.15% ​  ​57.907 ​     1 Template:​Infobox
 + ​14.14% ​  ​38.705 ​     2 Template:​Imdb_title
 +  8.54%   ​23.371 ​     7 Template:​Navbox
 +  6.73%   ​18.430 ​     2 Template:​Amg_movie
 +  5.93%   ​16.240 ​     1 Template:​Rotten-tomatoes
 +  4.67%   ​12.785 ​     1 Template:​Short-film-stub
 +--><​!-- Saved in parser cache with key enwiki:​pcache:​idhash:​227884-0!canonical and timestamp 20181115092740 and revision id 848046154
 + ​--></​div><​noscript><​img src="​http://​en.wikipedia.org/​wiki/​Special:​CentralAutoLogin/​start?​type=1x1"​ alt=""​ title=""​ width="​1"​ height="​1"​ style="​border:​ none; position: absolute;"/></​noscript></​div></​pre>​
 + </​HTML>​
m-i-ph-t-c-h-n-wikipedia.txt · Last modified: 2018/11/23 17:13 (external edit)